ΕΠΑΦΗ


Κων/νος Παπαχριστοδούλου
Πρωτοψάλτης-Καθηγητής

Ρήγα Φεραίου 5
15342 Αγία Παρασκευή

Τηλ. 6977343004

konipa68@hotmail.com
byzantine@epean.org
byzantine@epean.org