ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚO ΣΥΝΕΡΓΕΙO ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
  • Για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με κινηματογραφικές μηχανές των 16 mm, 16 mm Super και 35 mm Standard ή Σινεμασκόπ.
  • Για την καταγραφή ήχου σε ειδικά ηχοληπτικά μηχανήματα. συγχρόνως με την κινηματογραφική λήψη.
  • Για τον εσωτερικό ή υπαίθριο τεχνητό φωτισμό κατά την λήψη νυχτερινών σκηνών (και ειδικότερα κατά την κινηματογράφηση των σπηλαίων).
  • Για την υποβρύχια κινηματογράφηση σε ταινία 16 mm, από δύο ειδικές μηχανές μέσα σε σκάφανδρα και ισχυρών υποβρύχιων φωτιστικών προβολέων.
  • Για την υποβρύχια βιντεοσκόπηση.
  • Για την παραγωγή ντοκιμαντέρ μέσω ψηφιακής βιντεοκάμερας.
  • Για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών 16 mm ή 35 mm με φορητά προβολικά μηχανήματα.
  • Για την προβολή ψηφιακής μορφής ταινιών μέσω βιντεοπροβολέων και σύγχρονων ηχητικών συστημάτων.
Περισσότερες λεπτομέρειες