Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου

ΧΟΡΑΡΧΗΣ

Σπούδασε Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή Μουσική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Επίσης Κλασικό Τραγούδι και Μελοδραματικές σπουδές.
-Εργάστηκε στη Χορωδία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
-Είναι Πρωτοψάλτης σε ιερό Ναό της Αθήνας.
-Καθηγητής Μουσικής του Εθνικού Ωδείου Αθηνών.
-Δίδαξε Βυζαντινή Μουσική στη Μέση και Ανωτέρα Εκπαίδευση.
-Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
-Πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών.
-πρ. Πρόεδρος του "Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός".
-Δημιουργός και διδάσκαλος Χορωδιών Παραδοσιακής Ελληνικής Μουσικής.

“Λησταίς λογισμοίς” Ιδιόμελο Ιακώβου Πρωτοψάλτου
       Ήχος πλ. Β΄


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

byzantine@epean.org
byzantine@epean.org