Ανδρέας Σανγβινάτσος

Βιογραφικό
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΑΛΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 6 - ΑΘΗΝΑΙ 1986
Σελίς 210-211


143. Sanguinatius - Σαγκουϊνάτσος, Σακβινάτσος, Σαουνάτσος (Κρήτη)

α. Nicolaus Sanguinatius Rhetymnensis Art. Consil. Primus, c. III.
        «Χωρισμένο κατά τελαμώνα, ασημένιο και βαθυγάλαζο, με φτερούγες
        αντίχρωμες». Λοφίο: πήγασος ανορθωμένος προκύπτων.
β. Ο ίδιος, c. IV, ι.θ.
γ. Ο ίδιος, Pro Reg(no) Exact(or), c. V., ι.θ.
δ. Ο ίδιοσ, Jur(istarum) Consil(iarus), c. VI, ι.θ.

Οικογένεια ιταλικής καταγωγής, από την Πάδοβα και «κρητικής ευγενείας». Το οικόσημο γνωστό σε συγγενείς παραλλαγές και από Ger. σ.268, Κ.Μ. και Ross. σσ. 140, 142, 208, 210, 241, 318, 365, 406, και 479. Συγγενική παραλλαγή παρουσιάζει και ο ιταλικός κλάδος της Πάδοβας, βλ. Roll. V, πιν.CCXXXIX. και σελίδα 212 αριθμός οικοσήμου 142.ΙΔΙΟΧΕΙΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το ιδιόχειρο βιογραφικό σε αρχείο pdf
Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Email στον Ανδρέα Σανγβινάτσο